Under construction

HELP, 4G Bandwidth test needed.

Door battler op zaterdag 5 juli 2014 13:13 - Reacties (24)
Categorie: Experiment, Views: 4.629

Hoi,

Ik ben aan het afstuderen en doe daarin onderzoek naar de mogelijkheden van DDOS aanvallen over 4G/LTE. Hierin doen we (ik en een klasgenoot) een literatuur studie naar DDOS aanvallen en een pracktische meting van 4G karakteristieken. Voor dit laatste heb ik dus jullie hulp nodig..

IK heb een simpele app geschreven die een aantal zaken doet.
- Meten van de download/upload snelheid.
- Meten van Jitter/delay.
- GPS coordinaten en 4G kwaliteit doorgeven.

Al deze informatie wordt opgeslagen in een database. Met deze informatie kan ik bekijken welke DDOS aanval wel of geen kans van slagen heeft. De app is te downloaden en meer informatie (zoals testresultaten)is te vinden op http://os3.perfect-netwerk.nl/.

Mocht je de app willen draaien dan ben ik daar uiteraard ontzettend dankbaar voor. Wel eerst even GPS aanzetten, verifieren dat je een 4G verbinding hebt. Je kan aangeven met welke interval je de test wil laten uitvoeren, houdt wel rekening met je datalimiet!

Aangezien ik geen programmeur bent zal de app wel vol bugs zitten. Als je iets tegenkomt laat het even weten, dan probeer ik het te fixen. Ik heb vier weken de tijd voor het afstuderen waarbij ik nu op week twee zit. Veel tijd om uitgebreid te testen heb ik dus niet gehad.

Lesgeven 2.0 (Het nieuwe lesgeven)

Door battler op vrijdag 13 januari 2012 21:23 - Reacties (13)
Categorie: Experiment, Views: 9.087

Vanwege mijn werk beperk ik mijn betoog tot het MBO en dan specifiek tot de tak ICT. Ten tijde van schrijven ben ik ongeveer 2 jaar betrokken bij het onderwijs, voornamelijk door het bedenken van les ondersteunend materiaal en sinds 1,5 jaar als docent.
Van docenten wordt verwacht dat zij lesgeven in meerdere vakken. Immers heeft een docent een jaartaak (1659 uur) waar in staat dat hij 56% voor de klas moet staan. Bij een werkweek van 40 uur zijn dat ongeveer 22 lesuren. Die 22 uur kunnen vaak niet worden besteed aan 1 vak, de overige uren zal de docent dus een ander vak moeten doceren. Een vak dat ze vaak niet beheersen nog willen doceren.

“Binnen de Tweede Kamer leven zorgen over de onderwijskwaliteit als gevolg van de inzet van docenten voor vakken waarvoor ze niet initieel zijn opgeleid. Mede naar aanleiding van deze zorgen, heeft de Inspectie van het Onderwijs in de sectoren groen en economie onderzocht in hoeverre docenten buiten hun oorspronkelijke vakgebied worden ingezet. In het Onderwijsverslag 2009/2010 concludeert de Inspectie van het Onderwijs dat een grote groep mbo’ers “niet zonder meer tevreden” (p. 257) is over de kwaliteit van mbo-docenten. Daarnaast toont de inspectie zich in het Onderwijsverslag (p. 132) bezorgd over onbevoegde docenten en gebrek aan toezicht op onderwijsgevenden die geen docent zijn in het mbo. Zeven procent van de docenten is niet bevoegd en bijna 50 procent van de onderwijsgevenden, niet zijnde docent, werkt niet onder het verplichte directe toezicht of verantwoordelijkheid van een bevoegde docent. De inspectie kondigt aan in 2011 dit ook in de overige sectoren te onderzoeken en vanaf 2012 de kwaliteit van docenten in haar reguliere toezicht op te nemen.”
* Pag. 35

Het bovenstaande onderzoek benoemt buiten het lesgeven voor andere vakken nog wat verontrustende zaken;
- Vergrijzing
- Lager opgeleide docenten
- Open arbeidsmarkt met als gevolgd veel onbevoegd personeel.

Een conclusie de we in ieder geval kunnen trekken is dat zowel docenten als leerlingen niet tevreden zijn. 57% van de MBO-leerlingen is positief over de kwaliteit van docenten (Onderwijsverslag 2009/2010 ((p. 257)). Mijn veronderstelling is dat dit getal voor de ICT tak nog veel lager ligt.
De politiek is zich bewust van dit probleem en werkt aan oplossingen (* pag 8 t/m 10)

De oplossingen die worden aangedragen moeten hun effectiviteit nog bewijzen. Ik ben opzoek naar iets wat ik als docent kan doen. Ik ben niet van plan om de rest van mijn leven docent te blijven. Sterker nog ik heb nog ongeveer zes maanden. Ik zat te denken aan lesgeven op afstand. Dit komt onder andere doordat hardware een groot onderdeel uitmaakt van het vak wat ik geef. En ik dus hardware op afstand beschikbaar kan stellen aan andere klassen/scholen.


* :http://www.caop.nl/fileadmin/caop/data/Actueel/2012/Arbeidsmarktanalyse_MBO_2011_1_.pdf

Experiment So you think you can..

Door battler op woensdag 6 oktober 2010 21:53 - Reacties (13)
Categorie: Experiment, Views: 2.514

De denigrerende opmerkingen die sommige mensen maken over grootheden die naar mijn mening een significante rol hebben gespeeld of spelen in de wereld.

"Zo kan je veel zeggen over Ghandi maar obesitas had hij in ieder geval niet."

Of de sadistische opmerkingen die voortkomen uit gebrek aan inlevingsvermogen.
"Ik zie grote problemen in de wereld. Mensen hebben of veel te weinig te eten en gaan bijna dood van de honger of ze hebben teveel te eten en gaan ook bijna dood van de honger". Laten we deze problemen voor eens en voor altijd oplossen. Als we al het geld aan die 'goede doelen' van alle landen bij elkaar zouden stoppen. En van dat geld een hoop vrachtschepen huren en dan al voedsel ophalen en dan versturen naar de mensen die bijna dood gaan. Dit zou het hele voedsel probleem oplossen.
Moeten we alleen nog een manier vinden om dat voedsel af te pakken van die afrikanen."

Of het gebrek van kennis bij jongeren tegenwoordig van cultuur en geschiedenis.
"ik: De reden dat jij zulk soort uitspraken doet komt puur en alleen door je beperkte referentie kader.
zij: Nee hoor, Mega Mindy is wel een superheld."


Als het nog niet duidelijk was is dit totaal niet serieus bedoeld en de quotes zijn ook van mijn hand.