Poetry

Door battler op vrijdag 29 oktober 2010 15:14 - Reageren is niet meer mogelijk
Categorie: Poezie, Views: 1.685Wanneer geen buitenlander meer

Door battler op vrijdag 29 oktober 2010 14:47 - Reacties (54)
Categorie: Zeiken, Views: 7.623

Wanneer ben je geen buitenlander meer?

Regelmatig krijg ik het te horen;
Zij zijn kut, jij niet want jij spreekt Nederlands.
Zij zijn anders, want jij bent wel gewoon normaal.
Of,
Jullie buitenlanders dit, dat, zus en zo.

Ik snap dat er anders naar mij gekeken wordt.Dit Is logisch en hier heb ik ook geen problemen mee. Uiteraard betekent dit niet dat ik het prettig vind, maar ik kan me er wel iets bij voorstellen.

Maar vervolgens is voor mij de vraag. Wanneer zijn gekleurde mensen in het overwegend blanke Europa geen buitenlanders meer? Of blijven "wij" dit altijd? Ik heb het niet over de definitie van het woord Buitenlander of allochtoon of een ander synoniem/eufemisme. Deze definities zijn trouwens toch niet vast en altijd duidelijk en daarmee is het ook niet duidelijk wat iemand bedoelt.

Mijn ouders komen uit Suriname (zijn daar geboren). Spreken vloeiend Nederlands maar zijn wel meertalig opgevoed. Buitenlanders?
Ik ben hier geboren. Spreek vloeiend Nederlands en ben enkeltalig opgevoed. Buitenlander?
Mijn kinderen? zelfde verhaal als ik. Buitenlander?
Sorbo schreef op vrijdag 29 oktober 2010 @ 15:05:
Je zult altijd een buitenlander blijven voor mensen die jou niet kennen, puur omdat ze je niet kennen. Als je geen contact hebt met mensen buiten visueel contact om is dat het enige waarmee ze een karakterschets van jou kunnen maken.

En ja, daar zijn wij mensen van origine gewoon grote eikels in. Kunnen wij ook niks aan doen :+
Dit is voor mij waarschijnlijk het antwoord. Ik zal altijd een buitenlander blijven, zo ook mijn kinderen. Zolang iemand mij niet kent ben ik een buitenlander.

Even voor de duidelijkheid: Ik ben niet op zoek naar een antwoord want dat is er niet. Ik ben ook niet zielig of wat dan ook dus geen bloemen met excuses. Chocola mag daarentegen altijd.

4 Grote problemen met het IT onderwijs

Door battler op zaterdag 23 oktober 2010 15:30 - Reacties (22)
Categorie: Zeiken, Views: 3.215

Docenten, Beoordelingen, Geld, Opleidingsniveau.
Dit zijn naar mijn idee de 4 grootste problemen van het hedendaagse IT onderwijssysteem (in willekeurige volgorde).

Hier even in het kort wat het probleem is;
Docenten - Het kennisniveau van de docenten is te laag.
Beoordelingen - Er wordt te weinig beoordeeld in cijfers.
Geld - Scholen zijn teveel uit op geld.
Opleidingsniveau - Degradatie van het niveau als gevolg van het bovengestelde.


Docenten: Het kennisniveau van de docenten is te laag.
Zowel op het MBO als op het HBO heb ik regelmatig het idee gehad dat docenten een te laag kennisniveau hebben. Ik ben van mening dat ik alleen goed kan oordelen over de onderwerpen waar ik zelf goed bekend mee ben. In mijn geval is dat dus netwerken. Dit neemt niet weg dat ik ditzelfde probleem heb opgemerkt bij andere onderwerpen.
Een docent die nog geen bedrijfsnetwerk heeft aangesloten staat te vertellen hoe het moet. De reden waarom juist deze docent hier staat heeft de volgende oorzaken.
- Tekort aan docenten.
Er is een groot tekort aan gekwalificeerde docenten. Docenten kunnen meer verdienen in het bedrijfsleven en blijven daarom ook weg.
- Te weinig geld
Er is te weinig geld om meerdere docenten aan te nemen. Dit heeft als gevolg dat een docent les moet geven in meerdere onderwerpen. Zo kan de docent voor database bijvoorbeeld ook elektrotechniek geven. Dit hoeft geen probleem te zijn als de scholen dit niet zouden eisen van de docenten.
- Tijdsdruk
Door een tekort aan docenten is er vaak te weinig tijd om de lessen goed voor te bereiden. Docenten moeten niet alleen lesgeven maar vaak ook administratieve zaken regelen. Docenten hebben niet genoeg tijd om al hun taken goed te vervullen tenzij ze hun privťtijd opofferen. Iets wat niet elke docent wil doen.
- Marktwerking
Wie geen baan krijgt in het bedrijfsleven kan nog altijd een docent worden. Tenslotte is daar juist een groot tekort. In de praktijk levert dit vaak het probleem op dat docenten die incapabel zijn bevonden voor het bedrijfsleven lesgeven over het bedrijfsleven.

Beoordelingen: Er wordt te weinig beoordeeld in cijfers.
Toen ik mijn MBO-diploma ontving zat er ook een cijferlijst bij. Alles wat je afgerond had was voldoende alles wat je niet had afgerond was onvoldoende. Ik was geslaagd dus bijna vanzelfsprekend was alles voldoende. Iedereen wist dit al tijdens de studie, je zou geen cijfers krijgen. Op het HBO werken ze met studiepunten, het principe is precies hetzelfde. Vak gehaald? Punten erbij. Waarom zou je in hemelsnaam de hoogste mogelijke cijfers gaan halen als je daar nooit meer wat van zou terugzien. Een leerling die middelmatig presteerde had precies dezelfde cijferlijst als iemand die uitmunten presteerde. Ik zal nooit de volle 200% geven als ik weet dat ik uiteindelijk alleen een voldoende of onvoldoende krijg. Is dit persoonlijk? Ja natuurlijk, er zijn ook leerlingen die altijd de volle 200% geven. Maar het is niet alleen de taak van de scholen om te onderwijzen maar ook om te motiveren. Alleen op deze manier zorg je dat leerlingen excelleren. Zie hier een medeoorzaak van de "zesjescultuur".

Geld: Scholen zijn teveel uit op geld.
Scholen kampen bijna altijd met een tekort aan geld. Onderwijs is gewoon duur en wij zijn gewend om dat relatief goedkoop te krijgen. Scholen zijn altijd bezig om zoveel mogelijk leerlingen aan te trekken, aan te nemen en af te laten studeren. Een voorbeeld is op dit moment veelvoudig in het nieuws. Uit eigen ervaring kan ik vertellen dat deze school niet de enige is. Dit is geen incident wat hier heeft plaatsgevonden maar een structureel probleem.

Opleidingsniveau: Degradatie van het niveau als gevolg van het bovengestelde.
Een deflatie van de waarde van mijn diploma. Een inflatie van opleidingseisen bij vacatures. Er studeren teveel leerlingen af op een te hoog onderwijsniveau met een te laag kennisniveau. Wij zijn een kenniseconomie en willen dat ook blijven. Maar overschatten wij die waarde van deze kennis niet een beetje op dit moment?

Hoe we dit zouden kunnen oplossen is een mooi begin voor een volgende blogpost.

Experiment So you think you can..

Door battler op woensdag 6 oktober 2010 21:53 - Reacties (13)
Categorie: Experiment, Views: 2.514

De denigrerende opmerkingen die sommige mensen maken over grootheden die naar mijn mening een significante rol hebben gespeeld of spelen in de wereld.

"Zo kan je veel zeggen over Ghandi maar obesitas had hij in ieder geval niet."

Of de sadistische opmerkingen die voortkomen uit gebrek aan inlevingsvermogen.
"Ik zie grote problemen in de wereld. Mensen hebben of veel te weinig te eten en gaan bijna dood van de honger of ze hebben teveel te eten en gaan ook bijna dood van de honger". Laten we deze problemen voor eens en voor altijd oplossen. Als we al het geld aan die 'goede doelen' van alle landen bij elkaar zouden stoppen. En van dat geld een hoop vrachtschepen huren en dan al voedsel ophalen en dan versturen naar de mensen die bijna dood gaan. Dit zou het hele voedsel probleem oplossen.
Moeten we alleen nog een manier vinden om dat voedsel af te pakken van die afrikanen."

Of het gebrek van kennis bij jongeren tegenwoordig van cultuur en geschiedenis.
"ik: De reden dat jij zulk soort uitspraken doet komt puur en alleen door je beperkte referentie kader.
zij: Nee hoor, Mega Mindy is wel een superheld."


Als het nog niet duidelijk was is dit totaal niet serieus bedoeld en de quotes zijn ook van mijn hand.